OptiMSM®: De meest zuivere vorm van MSM

MSM (methylsulfonylmethaan) is een klein molecuul met grote betekenis voor het lichaam. De chemische formule van MSM  is CH3SO2CH3. Het is een klein, licht molecuul met een molecuulgewicht van 94. MSM is daardoor heel gemakkelijk opneembaar voor het lichaam. MSM is de vorm, waarin zwavel van nature voorkomt in alle levende organismen, en waarin het biologisch actief is. MSM komt van nature voor in fruit, groenten en bijvoorbeeld in melk van in weiden grazende (!) koeien. Het is een reukloos, wit poeder dat goed oplost in warm water en in een groot aantal organische oplosmiddelen.

MSM wordt al meer dan veertig jaar bestudeerd door wetenschappers verbonden aan de Health Sciences University in Oregon in de Verenigde Staten, onder leiding van professor Stanley W. Jacob M.D. Dr Jacob heeft zijn ervaringen vastgelegd in enkele boeken: “The Miracle of MSM, the Natural Solution for Pain”(1999) en “MSM, the definite guide” (2003).

OptiMSM® is de meest zuivere MSM die beschikbaar is, geproduceerd door Bergstrom Nutrition in de Verenigde Staten en als enige ter wereld gezuiverd door middel van meervoudige distillatie. OptiMSM® is ook de enige MSM met gepubliceerd, peer-reviewed onderzoek. OptiMSM® wordt als enige MSM ter wereld geproduceerd volgens de wereldwijde patenten van Robert J. Herschler.

De verschillende soorten MSM

Er bestaan twee kwaliteiten OptiMSM® poeder. Allereerst is er de 'Microprill' kwaliteit. Dit is een fijn poeder waarvan de kristallen gemakkelijk aan elkaar blijven plakken. Deze kwaliteit is met name bedoeld om te tabletteren, waarbij nog maar weinig vulstoffen nodig zijn. Om het poeder verwerkbaar te houden is 0,1% siliciumdioxide toegevoegd (siliciumdioxide is niets anders dan fijngemalen zand!). Je zou dus kunnen zeggen dat deze kwaliteit OptiMSM® voor 99,9% zuiver is.

De tweede kwaliteit OptiMSM® is de 'Grove' poeder kwaliteit. Deze kristallen zijn wat grover en plakken minder aan elkaar. Grof' poeder is met name bedoeld om te mengen door voer, en op te lossen in water of vruchtensap. Echter, vanwege de grotere kristallen duurt het oplossen wat langer dan bij 'Microprills'. OptiMSM® 'Grof' poeder mengt niet alleen makkelijker door voer, er is géén siliciumdioxide aan toegevoegd. Je kunt daarom zeggen dat de 'Grove' poeder kwaliteit voor 100% zuiver is.

"Oer" leverancier van zwavel 

Het element zwavel behoort tot dezelfde hoofdgroep als het element zuurstof. Zwavel en zuurstof zijn derhalve nauw verwant. In zuurstofloze omgeving gebruiken organismen vaak zwavel in plaats van zuurstof als bron van energie. In 1986 werd in Roemenië een onderaardse grot ontdekt die waarschijnlijk al vijf miljoen jaar niet meer in contact heeft gestaan met de buitenwereld. In de grot werden in totaal 48 nieuwe ongewervelde diersoorten ontdekt. De dieren danken hun leven aan warm, opwellend, zwavelrijk water dat de grot vult met hoge concentraties waterstofdisulfyde (H2S). Voor mensen zou dit zwavelrijke gas dodelijk zijn. Voor de bacteriën, schimmels en dieren in de grot vormt het juist de basis van het leven.

We moeten bedenken dat honderden miljoenen jaren geleden zuurstof nog nauwelijks voorkwam op aarde. Pas nadat de landplanten zich gingen ontwikkelen steeg het zuurstofgehalte in de atmosfeer. Daarna duurde het nog heel lang voordat de oceanen het zuurstof hadden opgenomen.  We weten dat honderden miljoenen jaren geleden algen in de oceanen eenvoudige organische zwavelverbindingen begonnen te produceren, zoals MSM. Deze zwavelverbindingen waren waarschijnlijk de eerste en belangrijkste energiebronnen  voor alle levensvormen die zich daarna ontwikkelden. Dit geeft voeding aan de gedachte, dat de hogere levensvormen wellicht genetisch geprogrammeerd zijn om MSM als zwavelbron te gebruiken.

In verschillende onderzoeken met proefdieren is MSM gebruikt, waarvan het zwavel radioactief  (35S) was gemaakt. Uit deze onderzoeken kwam naar voren, dat MSM na orale inname gedeeltelijk wordt afgebroken, en het vrijgekomen zwavel door het lichaam wordt benut. Het radioactieve zwavel (35S) werd teruggevonden in het collageen en keratine van haren en nagels. Verrassend genoeg werd radioactief zwavel ook teruggevonden in de aminozuren methionine en cysteïne, en in de eiwitten van het bloedserum. Deze ontdekking bewijst, dat van MSM afkomstig zwavel wordt opgenomen in de zogenaamde methioninestofwisseling.

"Oer" leverancier van methylgroepen

Methylgroepen zijn de bouwstenen waaruit alle organische moleculen zijn opgebouwd. Het lichaam is voortdurend bezig met weefsels en cellen af te breken en opnieuw op te bouwen. Miljoenen malen per seconde worden methylgroepen in ons lichaam aan moleculen beschikbaar gesteld. Dit proces, methylatie genoemd, heeft effect op alle levensprocessen. Zonder methylgroepen kan geen nieuw DNA worden gevormd en kunnen dus geen nieuwe cellen worden gemaakt. Ook de vorming van een groot aantal moleculen is afhankelijk van methylgroepen, waaronder bepaalde neurotransmittors zoals choline, serotonine, noradrenaline en adrenaline. Methylgroepen zijn ook essentieel voor de ontgiftingsprocessen in de lever.  Zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van de mens valt of staat met een voldoende aanbod van methylgroepen. 

Het interessante gegeven doet zich nu voor, dat het molecuul MSM is opgebouwd uit twee methylgroepen en één atoom zwavel (als sulfaatgroep). Een molecuul MSM wordt in het lichaam afgebroken tot een sulfaat (zwavel)groep en twee methylgroepen, waarbij geen enkele reststof overblijft. Het kan bijna niet anders dat MSM een belangrijke en wellicht enige leverancier van methylgroepen is geweest voor de primitieve levensvormen die zich honderden miljoenen jaren geleden ontwikkelden. Zijn alle andere levensvormen die zich daarna hebben ontwikkeld genetisch geprogrammeerd om MSM als methyldonor te gebruiken? Het heeft er schijn van.

Het is opmerkelijk dat MSM door tot dusver alle onderzochte levensvormen in haast onbeperkte hoeveelheden kan worden ingenomen, zonder vergiftigingsverschijnselen. In vaktermen gesproken: men heeft nooit een zogenaamde LD50 kunnen vaststellen, dit is de dosering in een proefopstelling waarbij 50% van de proefdieren dood gaat. In tegendeel, Dr. Jacob vertelt graag dat de proefdieren die hij heeft onderzocht alleen maar fitter en energieker werden naarmate hij de dosering verhoogde.

De halfwaardetijd van MSM in het lichaam bedraagt ongeveer 48 uur, en na 480 uur is nog steeds MSM in de urine aantoonbaar. Dit maakt MSM de meest stabiele bron van zwavel en methylgroepen voor het lichaam.

De ontdekking van MSM

Ruim veertig jaar geleden werd Dr. Robert Herschler, als chemicus werkzaam bij de papierfabriek Crown Zelllerbach Corporation, gevraagd om een nuttige besteding te vinden voor lignine, een van de afvalprodukten van de fabriek. Oxidatie van het lignine in een reactor bleek DMSO (Dimethylsulfoxide) op te leveren, een natuurlijke, organische vorm van zwavel. DMSO was geen nieuwe stof, want een Russische wetenschapper had het al in 1867 gemaakt en beschreven in een Duits tijdschrift. Aanvankelijk richtte Crown Zellerbach het onderzoek vooral op de toepassing van DMSO als......oplosmiddel voor pesticiden (!). Op een dag kregen Dr Herschler en een medewerker wat in DMSO opgelost pesticide op hun huid en werden daarop zwaar ziek. Onderzoek wees uit, dat het pesticide -dat normaal niet via de huid kon worden opgenomen- op onverklaarbare wijze in het lichaam van de mannen terecht was gekomen. Inmiddels was Dr. Herschler in contact gekomen met Dr. Jacob die vooral geïnteresseerd was in DMSO als antivriesmiddel voor transplantatieorganen. Beide mannen bespraken het ongeval en beseften dat DMSO blijkbaar een belangrijke eigenschap had die niemand nog kende: het was in staat om chemische stoffen op te lossen en via de huid in het menselijk lichaam te brengen. Dr. Jacob vroeg zich af of DMSO ook een transportmiddel voor geneesmiddelen kon zijn, en begon een aantal kleinschalige experimenten. Op de huid aangebracht DMSO werd zo snel opgenomen dat de proefpersonen al na enkele minuten een bittere smaak in de mond konden proeven en hun adem een knoflookachtige geur kreeg. Tot zijn vebrazing ontdekte Dr. Jacob dat DMSO zelf ook werkzame eigenschappen bezat die het herstellend vermogen van de huid ondersteunen. Daarop verzocht Dr. Jacob een plaatselijke reumatoloog van aanzien, Dr Rosenbaum, om DMSO in zijn praktijk uit te proberen. Dr. Rosen baum bracht bij 15 proefpersonen DMSO aan op de huid en moest stomverbaasd concluderen dat bij 13 patiënten binnen het uur aanzienlijke verbetering was opgetreden.

DMSO werd een veelbesproken stof. De farmaceutische industrie zag er vooral een ideaal transportmiddel om geneesmiddelen via de huid in het lichaam te brengen. Echter, in het begin van de zestiger jaren werd de wereld opgeschrikt door de ‘Softenon affaire’. De stof Thalidomide die zwangere vrouwen werd voorgeschreven tegen misselijkheid en braken, bleek aangeboren afwijkingen aan de ledematen van de foetus te kunnen veroorzaken. Naar aanleiding van deze affaire, besloot de U.S. Food and Drug Administration (FDA) tot nader order geen nieuwe geneesmiddelen meer toe te laten. Hierop verloor de farmaceutische industrie haar belangstelling voor DMSO.

DMSO is onderwerp geweest van verschillende internationale symposia. Volgens Dr. Jacob zijn in de loop der jaren meer dan 12.000 wetenschappelijke publicaties verschenen over de biologische toepassingen van DMSO, en 28.000 over de chemische eigenschappen. In 1970 werd DMSO toegelaten in de Verenigde Staten als geneesmiddel voor gewrichtsproblemen bij honden en paarden. In 1978 werd het toegelaten in de Verenigde Staten als humaan geneesmiddel voor cystitis interstitialis, een zeldzame aandoening van de blaas die vooral bij vrouwen voorkomt.

Vanwege de bittere smaak en penetrante geur, is DMSO echter nooit populair geworden bij het grote publiek. Bovendien bleek het gemakkelijk tot huidirritaties te kunnen leiden indien het op de huid werd aangebracht. Eind zeventiger jaren nam Robert Herschler het initiatief tot verder onderzoek naar de natuurlijke metabolieten van DMSO. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Oregon Health Sciences University in Portland, onder leiding professor Stanley Jacob. Uit eerder onderzoek was reeds bekend, dat MSM de belangrijkste metaboliet is van DMSO. Nadat DMSO door het lichaam is opgenomen, wordt ongeveer 15% omgezet in MSM. Urineonderzoek wees uit, dat oraal ingenomen DMSO na 120 uur niet meer aantoonbaar was in de urine. MSM werd echter na 480 uur nog steeds aangetoond. De vertraagde uitscheiding wordt waarschijnlijk veroorzaakt, doordat MSM een sterkere binding aangaat met de lichaamsweefsels dan DMSO. De onderzoekers ontdekten, dat veel van de aan DMSO toegekende geneeskrachtige werkingen, waarschijnlijk moeten worden toegeschreven aan diens metaboliet MSM. Bovendien ontdekten ze, dat MSM veel gebruiksvriendelijker is dan DMSO: het is stabieler, reukloos, en geeft geen huidirritaties.

Heel lang is de toepassing van MSM beperkt gebleven tot de veterinaire markt, en cosmetica. Angst voor de strenge regels van de FDA lag hieraan ten grondslag. Pas nadat de FDA in de jaren negentig zijn regels versoepelde, kwam MSM beschikbaar als voedingssupplement voor de mens.

MSM: natuurlijk of synthetisch?

Veel mensen blijken te worstelen met de vraag, wat nu precies de bron is van MSM. Is het natuurlijk of sybthetisch? Is het plantaardig? Sommige producenten claimen, dat hun MSM ‘uit dennebomen wordt gedistilleerd’. Ook komen we regelmatig de claim tegen, dat MSM ‘van natuurlijke oorsprong’ zou zijn, of zelfs ‘biologisch’. Onlangs hoorden we zelfs van een distributeur die claimde, dat hun MSM volledig plantaardig zou zijn, geproduceerd uit plantaardige oliën zoals lijnzaadolie.

MSM is een natuurlijke stof, die wordt aangetroffen in het menselijk lichaam en vele voedingsmiddelen. De rijkste bron van MSM is moedermelk, in concentraties van niet meer dan enkele millegrammen per liter.

In theorie zou MSM uit dennebomen kunnen worden geëxtraheerd. Echter, we zouden dan het grootste deel van de dennebomen op aarde moeten omhakken om een redelijke hoeveelheid MSM te krijgen. Praktisch gezien is dit verhaal daarom onmogelijk, evenals de claim dat MSM van ‘natuurlijke oorsprong’ zou zijn, of ‘biologisch’. Alle MSM die vandaag de dag op de markt wordt aangeboden, is niet afkomstig van bomen, planten of oliën. Je kunt MSM niet isoleren, extraheren of kweken, er is een chemische reactie voor nodig om het te maken.

De Amerikaanse producent Cardinal Nutrition (nu: Bergstrom Nutrition) was de eerste die afvalwater van de papierindustrie gebruikte als grondstof voor de productie van MSM. Uit dit afvalwater werd de stof lignine gewonnen, wat verder werd omgezet in DMS (dimethylsulfide) door het te binden aan zwavel. Daarna werd het omgezet in DMSO, en vervolgens in MSM.

Zo ziet dit productieproces er uit:

Natuurlijk ingredient (lignine in afvalwater  CH3 (methylgroepen) 

CH3 (methylgroepen) → chemisch proces → DMS

DMS → chemisch proces → DMSO

DMSO → chemical proces → MSM

Vraag: hoe ‘natuurlijk’ kun je MSM noemen dat op deze wijze is geproduceerd? Je kunt het eigenlijk niet eens ‘half-natuurlijk’ noemen, omdat het volledig synthetisch is geproduceerd via een aantal productiestappen, uitgaand van een ‘natuúrlijke stof’ in afvalwater van de papierindustrie.

Wie bovenstaand productieproces in ogenschouw neemt begrijpt, dat het pure misleiding is om ze claimen dat dergelijke MSM ‘natuurlijk’ zou zijn of ‘plantaardig’, of zelfs ‘biologisch’, zelfs indien lignine uit afvalwater van de papierindustrie wordt gebruikt als grondstof. In plaats daarvan moeten we accepteren, dat alle MSM die vandaag de dag als voedingssupplement wordt verkocht, synthetisch is geproduceerd.

Een groot nadeel van afvalwater is, dat het een heleboel andere stoffen bevat, die we niet in onze voedingssupplemente willen terugvinden, inclusief verontreinigingen van allerlei soort. Om deze reden heeft Bergstrom Nutrition jaren geleden besloten, van het afvalwater af te stappen en DMSO te gebruiken dat afkomstig is van de farmaceutische industrie. DMS and DMSO zijn kleine en relatief eenvoudige moleculen die eenvoudig synthetisch kunnen worden geproduceerd, en identiek zijn aan wat in Moeder Natuur wordt gevonden.

Alle MSM die vandaag de dag wordt aangeboden, is synthetisch geproduceerd uit DMSO en waterstofperoxide. Omdat alle DMSO synthetisch wordt gemaakt, is de oorsprong van DMSO irrelevant.

Het is een misverstand te geloven, dat de ene MSM ‘natuurlijker’ is dan de andere. Alle MSM die commercieel wordt aangeboden, wordt synthetisch gemaakt uit dezelfde grondstoffen. Er is echter eeen verschil, maar dan moeten we kijken naar de kwaliteit van de productie, en de zuiverheid van het eindproduct.

De aandacht van Bergstrom Nutrition voor kwlaiteit en zuiverheid, tilt haar OptiMSM® boven alle andere uit. Van begin af aan heet Bergstrom Nutrition gepionierd met de distillatieproces, om de zuiverheidsgraad en veiligheid te garanderen. Deskundigen over de hele wereld erkennen, dat Bergstrom Nutrition een superieure, de meervoudige distillatiemethode gebruikt om de MSM te zuiveren. Het eindproduct is biologisch identiek aan MSM die in de natuur wordt gevonden.

De kwaliteit van MSM

MSM wordt van oudsher gemaakt door Bergstrom Nutrition in de Verenigde Staten. Deze hoogwaardige kwaliteit MSM levert Bergstrom Nutrition onder twee merknamen: OptiMSM® voor mensen en PurforMSM® voor dieren.

Beide kwaliteiten doen niet voor elkaar onder, en zijn de meest hoogwaardige die vandaag de dag op de markt beschikbaar zijn. Ze zijn superieur aan de MSM die sinds een aantal jaren worden gemaakt door fabrieken in China en India. Dergelijke MSM is bijna altijd zonder merknaam em dus anoniem, hetgeen het in de praktijk erg moeilijk maakt om de producent op te sporen.

OptiMSM® en PurforMSM® onderscheiden zich, doordat zij worden gezuiverd middels viervoudige destillatie. Daardoor verdwijnen alle eventuele verontreinigingen, en blijft slechts pure MSM over. Deze wordt geleverd met certificaten waarin de afwezigheid van schimmels en bacteriën is gegarandeerd, en de gehaltes aan diverse zware metalen niet of bijna niet meer meetbaar zijn:

Kwik (Hg)       :< 0,001 ppm (mg/kg)
Cadmium (Cd):< 0,005 ppm (mg/kg
Lood (Pb)       :< 0,01 ppm (mg/kg)

Alle andere producenten kiezen voor de goedkope Kristallisatiemethode, waarbij MSM wordt opgelost in water en vervolgens gedroogd. Dit is niet echt een ‘zuivering’ , al wordt het vaak wel zo genoemd. Alle verontreinigingen verdwijnen niet maar blijven aanwezig. Sterker, het gebruikte water bevat meestal ook nog verontreigingen die in de MSM kristallen terecht komen. 

  

De linker foto toont een kristal OptiMSM® na zuivering middels viervoudige destillatie. Op de kristal zijn geen sporen van verontreiniging zichtbaar. De rechter foto daarentegen toont een kristal MSM verkregen na ‘zuivering’ door de kristallatiemethode. De kristal ziet er niet alleen anders van vorm uit, op de kristal zijn tevens duidelijk waarneembaar sporen van verontreinigingen. Deze sporen kunnen organische verontreingingen zijn, maar ook zware metalen.

Dergelijke MSM wordt geleverd met certificaten waarin de afwezigheid van schimmels, gisten en bacteriën vaak niet is gegarandeerd. Zware metalen worden doorgaans niet individueel gegeven, maar als 'groep' gegarandeerd tot < 20 ppm of < 10 ppm.

 

  

zware metalen                                    geen zware metalen

De rechter foto toont OptiMSM® ná destillatie. Er zijn géén verontreinigingen meer aanwezig. De linker foto laat de verontreinigingen zien die in de destillatie opstelling achterblijven. Dit zijn met name de zware metalen. Deze zware metalen blijven wél aanwezig in de MSM van andere producenten. Bergstrom Nutrition is het enige bedrijf ter wereld dat de destillatiemethode toepast om de MSM te zuiveren.

HOE VERWIJDERT DESTILLATIE DE VERONTREINIGINGEN? 

Bergstrom Nutrtion gebruikt de dure destillatiemethode om MSM te zuiveren. Bij deze methode wordt MSM tot kookpunt (238ºC) verhit. De MSM-damp wordt opgevangen, gekoeld en kristalliseert weer uit in MSM kristallen. Deze methode leidt tot de grootste zuiverheid:

1. Alle stoffen met een lager kookpunt verdampen voordat MSM begint te verdampen,. Hierdoor verdwijnen met name de vluchtige, organische verbindingen die als verontreiniging aanwezig kunnen zijn.

2. Alle stoffen met een hoger kookpunt blijven achter. Dit zijn met name de zware metalen.

 Kookpunt
Lood (Pb)          :1740º C
Cadmium (Cd)   :765º C
Arsenicum (As)  : 613º C
Kwik (Hg)          :356º C

 

Kortom, de gehalten aan zware metalen in OptiMSM® en PurforMSM® zijn gegarandeerd tot 20.000 keer zo laag dan in andere MSM.