Boek MSM, The Definite Guide by Jacob, S.

MSM: The Definitive Guide (2003) is het tweede boek over MSM van Dr. Stanley W. Jacob, geschreven in samenwerking met Dr. Jeremy Appleton. (in Engels, 272 pag.)

In dit boek wordt meer in gegaan op de wetenschappelijke achtergrond van MSM. Lag in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw de nadruk op DMSO, later is de aandacht volledig verschoven naar MSM, de natuurlijke metaboliet van DMSO en biologisch actief in het lichaam.

Dr. Jacob wordt algemeen beschouwd als de wereldwijde expert op het gebied van DMSO en MSM. Dr. Appleton is natuurarts en hoogleraar humane voeding in de Verenigde Staten. Samen hebben zij het meest complete boek over MSM geschreven dat bestaat.